• ۲ مرداد ۱۴۰۳
 • نرخ سود حساب‌های سپرده بلند‌مدت بانک های بورسی

  نرخ سود حساب‌های سپرده بلند‌مدت بانک های بورسی

  بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود حساب‌های سپرده بلند‌مدت باید ۱۵ درصد باشد اما اغلب بانک‌ها به منظور جذب سرمایه بیشتر، نرخ سود بالاتری در نظر می‌گیرند و برای مشتریان وفادارشان یا افرادی که می‌خواهند مبالغ زیادی را در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کنند، سراغ نرخ‌های بالاتر می‌روند. این بدین معناست که سقف نرخ سود بانک‌ها رعایت نشده و در اغلب موارد توافق مسئولان شعبه بانک با سرمایه‌گذار تعیین‌کننده شرایط است و نه مصوبات بانک مرکزی.

  در حال حاضر بر اساس قوانین سازمان بورس کلیه بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس ملزم هستند بصورت دوره‌ای گزارش‌های صورت مالی خود را منتشر کنند. بررسی این صورت‌های مالی نشان می‌دهد میانگین نرخ سود بانکی برای حساب‌های سپرده بلندمدت بعضا به ۲۲ درصد سالانه می‌رسد.

  پست بانک ایران؛ نرخ سود ۲۲ درصدی

  بیشترین میزان نرخ سود سالانه مربوط به پست بانک ایران است. صورت‌های مالی منتشر شده از سوی این بانک نشان می‌دهد این بانک سپرده چندانی از مشتریانش دریافت نکرده اما حسابی هوای آن‌ها را دارد؛ در ابتدای دی ماه مجموع مبالغ سرمایه‌گذاری شده در حساب‌های بلندمدت این بانک حدود ۲ هزار و ۱۳ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سایر بانک‌ها رقم بزرگی به حساب نمی‌آید.

  این بانک در دی ماه سال جاری حدود ۳۷ میلیارد تومان سود پرداخت کرده که نشان‌دهنده سود ماهانه ۱.۸۳ درصدی است. ضرب این عدد در ۱۲ ماه سال بیانگر این است که پست بانک به طور میانگین سود سالانه ۲۲ درصدی برای حساب‌های بلندمدت در نظر می‌گیرد که نسبت به دیگر بانک‌ها رقم قابل توجهی است.

  بانک خاورمیانه؛ نرخ سود ۱۹.۶ درصدی

  صورت‌های مالی این بانک در سامانه کدال نشان می‌دهد که در دی ماه این بانک حدود ۳ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان سپرده بلندمدت داشته و بابت این حساب‌ها حدود ۶۰ میلیارد تومان سود پرداخت کرده است که بیانگر میانگین سود ۱.۶۳ درصدی این حساب‌ها در ماه است. ضرب کردن این مبلغ در ۱۲ ماه سال نشان می‌دهد بانک خاورمیانه برای حساب‌های سپرده بلندمدت به‌طور میانگین نرخ ۱۹.۶ درصدی را در نظر گرفته است.

  بانک پارسیان؛نرخ سود ۱۹.۱ درصدی

  بررسی آخرین صورت‌های مالی منتشر شده بانک پارسیان در سامانه کدال نشان می‌دهد در دی ماه سال جاری رقمی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در حساب‌های سپرده بلندمدت این بانک سرمایه‌گذاری شده است و این بانک حدود هزار و ۳۶ میلیارد تومان برای این حساب‌ها سود در نظر گرفته است. به‌طور میانگین، نرخ ماهانه سود برای سپرده‌های بلندمدت بانک پارسیان ۱.۵۹ درصد است و با ضرب کردن این رقم در تعداد ماه‌های سال، نرخ سالانه این حساب‌ها به‌طور میانگین ۱۹.۱ درصد بدست می‌آید.

  بانک کارآفرین؛نرخ سود ۱۸.۹ درصدی

  مشتریان این بانک در دی ماه امسال رقمی حدود ۸ هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان در حساب‌های سپرده بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بانک کارآفرین بابت این حجم از سرمایه‌گذاری حدود ۱۳۷ میلیارد به مشتریانش سود پرداخت کرده‌است. متوسط سود ماهانه این حساب‌ها رقمی حدود ۱.۵۸ درصد در نظر گرفته شده و اگر این رقم را در عدد ۱۲ ماه سال ضرب کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که بانک کارآفرین به طور میانگین نرخ سود ۱۸.۹ درصدی را برای سپرده‌های بلندمدت در نظر گرفته است.

  بانک پاسارگاد؛نرخ سود ۱۸.۷ درصدی

  بانک پاسارگاد رقمی حدود ۴۵ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان از سرمایه‌های مشتریانش در حساب‌های سپرده بلندمدت در اختیار دارد و رقمی حدود ۷۱۳ میلیارد تومان بابت سود این حساب‌ها واریز کرده است. میانگین سود ماهانه این بانک ۱.۵۶ درصد بوده و نشان می‌دهد بانک پاسارگاد نرخ سود ۱۸.۷ درصدی برای حساب‌های بلندمدت خود در نظر گرفته است.

  بانک اقتصاد نوین؛ ۱۸.۴ درصد

  آخرین گزارش صورت مالی بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد که تا ابتدای دی ماه، مشتریان این بانک رقمی حدود ۲۷ هزار و ۴۸۳ میلیارد تومان در حساب‌های سپرده بلندمدت این بانک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این بانک مجموعا ۴۲۰ میلیارد تومان بعنوان سود این حساب‌ها پرداخت کرده است. با ضرب سود ماهانه ۱.۵۳ درصدی این بانک در ۱۲ ماه سال میتوان نتیجه گرفت بانک اقتصاد نوین برای حساب‌های سپرده بلندمدت خود به طور میانگین ۱۸.۴ درصد در نظر گرفته است.

  بانک تجارت؛نرخ سود ۱۷.۶ درصدی

  حساب‌های سپرده بلندمدت بانک تجارت در دی ماه به حدود ۷۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سایر بانک‌ها رقم قابل توجهی می‌باشد. این بانک بابت این سرمایه‌گذاری، حدود هزار و ۷۵ میلیارد تومان به مشتریانش سود پرداخت کرده است که نشان می‌دهد میانگین سود این حساب‌ها در ماه ۱.۴۷ درصد می‌باشد. ضرب این نرخ سود در تعدادی ماه‌های سال نشان می‌دهد بانک تجارت برای حساب‌های سپرده بلندمدت به طور میانگین نرخ سودی ۱۷.۶ درصدی در نظر گرفته است.

  بانک ملت؛نرخ سود ۱۵.۹ درصدی

  آخرین گزارش‌های بانک ملت در سامانه کدال نشان می‌دهد در دی ماه سال جاری رقمی حدود ۴۱ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان در حساب‌های سپرده بلندمدت این بانک سرمایه‌گذاری شده و بانک ملت حدود ۵۵۰ میلیارد تومان برای این حساب‌ها سود در نظر گرفته است. بنابراین به طور میانگین نرخ سود ماهانه برای سپرده‌های بلندمدت بانک ملت ۱.۳۲ درصد بوده و ضرب آن در عدد ۱۲ ماه سال نشان می‌دهد که نرخ سود سالانه این حساب‌ها در این بانک ۱۵.۹ درصد است.

  بانک صادرات؛نرخ سود ۱۴.۹ درصدی

  مشتریان بانک صادرات در دی ماه امسال رقمی حدود ۴۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حساب‌های سپرده بلندمدت این بانک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این رقم در دی ماه مشمول ۵۱۷ میلیارد سود شده است و این بدین معناست که بانک صادرات در ماه حدود ۱.۲۴ درصد به مشتریانش سود پرداخت می‌کند. با ضرب کردن این رقم در عدد ۱۲، متوسط نرخ سود سالانه حساب‌های سپرده بلندمدت بانک صادرات حدود ۱۴.۹ درصد بدست می‌آید که رقم قابل توجهی نبوده و از حداکثر نرخ سود مصوبه بانک مرکزی کمتر می‌باشد.

  بانک سینا؛ نرخ سود ۱۴.۶ درصدی

  در بین بانک‌های فعال در بورس، کمترین میزان نرخ سود پرداختی مربوط به بانک سینا است که حدود ۱۴.۶ درصد می‌باشد. صورت‌های مالی منتشر شده این بانک در سامانه کدال نشان می‌دهد حدود ۱۰ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان در حساب‌های سپرده بلندمدت این بانک سرمایه‌گذاری شده و بابت آن‌ها حدود ۱۳۲ میلیارد تومان سود پرداخت شده است. بنابراین نرخ سود ماهانه این حساب‌ها ۱.۲۲ درصد بوده که با ضرب آن در عدد ۱۲، نرخ سود سالانه ۱۴.۶ درصدی را برای حساب‌های سپرده بلندمدت بدست می‌آید.