• ۲۷ تیر ۱۴۰۳
 • تعیین سبد معیشت کارگران

  تعیین سبد معیشت کارگران

  رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

  «فرامرز توفیقی» افزود: جلسه کمیته دستمزد نخستین بار بود که برای تعیین سبد معیشت کارگران طولانی‌مدت مورد بررسی قرار گرفت و در آن تمام نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر شدند. وی افزود: دو طرف خواسته‌های خود را بیان کردند و نکته مهم این است که فارغ از هر موقعیت کاری مهم کرامت و شان انسانی است و باید توجه کنیم که به چه قیمتی می‌خواهیم این کرامت را حراج کنیم.

  رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار با انتقاد از برخی نمایندگان کارفرمایی گفت: برخی از این نمایندگان بدون توجه به کرامت انسانی اعلام کردند که باید حداقل‌های معیشت برای کارگران در نظر گرفت و نیازی نیست که قیمت غیر از میوه‌های سیب و پرتقال مبنی باشد و این اقلام کافی است و بسیاری موارد اینچنینی را بیان می‌کردند. وی افزود: همانطور که سبد معیشت سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تصویب نشد بطور مسلم سبد چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نیز مصوب نمی‌شود، اما باید شان و کرامت انسان‌ها را رعایت کنیم.

  توفیقی گفت: براساس سبد معیشت کارگران، نمایندگان کارفرمایان تاکید داشتند که باید سبد حداقلی، تعیین شود و مولفه‌ها و اقلام خوراکی حداقلی موجود در بازار تعیین شوند و این موجب اختلاف نماینده کارگران و کارفرمایان بود که باید میانگین مواد را در نظر گرفت. وی اضافه کرد: کارفرمایان اعتقاد داشتند که با حداقل آمارهای مواد موجود در بازار، سبد معیشت کارگران را می‌توان پر کرد و این نقطه اختلاف بود.

  رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان ساخت: اختلاف یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته (سبد معیشت سال گذشته سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود) مبنای ورود به تعیین دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار است. وی تاکید کرد: این سبد معیشت کفاف خانوار کوچک ۳.۳ نفر در شهرهای کوچک است و مناسب خانوارهای کارگری در کلانشهرها نیست.

  توفیقی گفت: تعیین این سبد گام به جلو نیست و با توجه به شرایط تورم، سبد معیشتی چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی توانسته قدرت خرید کارگران در سال ۹۷ را تامین کند.