• ۲۷ تیر ۱۴۰۳
 • فرهاد دژپسند و اقدامات لازم در راستای تحقق «جهش تولید»

  فرهاد دژپسند و اقدامات لازم در راستای تحقق «جهش تولید»

  به دنبال‌ انتخاب عنوان سال «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۱۳۹۹، فرهاد دژپسند ، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌ای که در تاریخ پنجم فروردین ماه سال جاری خطاب به معاونان، مدیران عامل بانک‌ها، بیمه‌ها و روسای سازمان‌های وابسته و‌ تابعه این وزارتخانه ابلاغ کرد، ضمن تعیین محورهای کاری آنها در سال ۱۳۹۹ متناسب با شعار انتخابی مقام معظم رهبری برای سال جدید، خواستار باز تعریف وظایف و تدوین نقشه راه سازمان متبوع خود به منظور تحقق «جهش تولید» در کشور شد.

  وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه جهش تولید مستلزم محیط با ثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد و چارچوب سیاستگذاری هوشمند محقق خواهد شد، دستیابی به آن را در گرو تقویت بخش‌های پیشران اقتصادی و زنجیره‌های تولید، تشویق سرمایه‌گذاری، حمایت از نوآوری و رفع موانع تولید معرفی می‌کند.

  فرهاد دژپسند با اشاره به اینکه در راستای جهش تولید باید دارایی‌ها و منابع دولت را به کارآترین شکل استفاده و اعتبارات بانکی را در مسیر تولید هدایت کرد، تاکید می‌کند: نظام‌های بانکی، بیمه‌ای و گمرکی را در خدمت تولید و تجارت درآوریم و نظام مالیاتی را با همین نگاه بازآرایی کنیم.

  دژپسند پنج محور«تامین مالی»، «تقویت سرمایه گذاری»، «توسعه تجارت خارجی»، «بهبود محیط کسب و کار» و «انضباط مالی و مولد سازی دارایی‌های دولت» را با فهرست اقدامات مربوط به هر یک از محورهای مذکور معرفی و برای اجرای اقدامات مرتبط با وظایف و مأموریت‌های هر یک از معاونتها، بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان‌های وابسته و‌ تابعه این وزارتخانه در قالب یک برنامه عملیاتی مدون، شامل اهداف، گام ها و معیارهای ارزیابی عملکرد دقیق، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حداکثر اهتمام تأکید می‌کند.

   از جمله اقدامات مورد تأکید وزیر اقتصاد برای محور تأمین مالی می‌توان به «اولویت اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های ارائه دهنده برنامه مشخص و عملیاتی برای جهش تولید» و «تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی با هدف حفظ و افزایش سطح تولید» اشاره نمود.

  وزیر اقتصاد برای محور «تقویت سرمایه‌گذاری» نیز به اقداماتی چون «تقویت و گسترش نظارت موثر بر طرح‌های سرمایه‌گذاری موجود با هدف شناسایی و رفع مشکلات آنها» و «پیگیری اجرای فاینانس‌های خارجی و تسهیلات سازمان‌های توسعه‌ای بین المللی و تشکیل کمیته راهبردی با دستگاه‌های ذیربط برای اجرایی نمودن پروژه‌های مربوطه» اشاره شده است.

  دکتر فرهاد دژپسند در فصل دیگری از این بخشنامه بر تحقق اقدامات «توسعه تجارت خارجی» همچون «توسعه سامانه‌های الکترونیکی در حوزه گمرک با هدف دستیابی به تجارت خارجی و تجارت آسان به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی جهش صادرات» و تسهیل فرایند واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید از طریق کاهش فرآیندها و تسهیل دریافت تضامین گمرکی اشاره کرده است.

  وزیر اقتصاد در ادامه، محور «بهبود محیط کسب‌وکار» را به عنوان یکی دیگر از فصول وظایف ستاد وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیرمجموعه در راستای تحقق جهش تولید عنوان و به  اقدامات این بخش همچون «تسریع در سامان‌دهی نظام مجوزهای کشور و توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها» و «الکترونیکی کردن فرآیند صدور کلیه مجوزهای مجموعه وزارت توأم با کاهش زمان و هزینه صدور» اشاره می‌کند.

  دکتر دژپسند در ادامه، «انضباط مالی و مولدسازی دارایی های دولت» را به عنوان یکی از فصول مهم در راستای تحقق جهش تولید مورد اشاره قرار داده و بر اقدامات این بخش از جمله «تجدید ساختار شرکت‌های زیان ده دولتی و اولویت‌گذاری در واگذاری ها بر اساس کمک به امر جهش تولید» و «تامین غیر تورمی منابع بودجه عمومی از طریق افزایش سهم اوراق نقدی و افزایش مصارف بودجه عمومی دولت برای تحریک تقاضا و اجرای سیاست ضد چرخه ای برای رفع رکود» تأکید می‌کند.