• ۲۷ تیر ۱۴۰۳
 • اجاره ها و خبر خوب برای مستاجران

  اجاره ها و خبر خوب برای مستاجران

  آن طور که مسئولان اتحادیه مشاوران املاک می‌گویند نرخ اجاره مسکن تا پایان شهریور ثابت و حتی نزولی خواهد بود. اکولیب در ادامه پرونده بررسی نرخ مسکن پس از بررسی قیمت خرید در مطلب قیمت مسکن و رویای خرید این بار به بررسی اجاره‌ها می‌پردازد: این روزها بازار مسکن به ویژه بازار اجاره از شرایط نابه‌ســامانی برخوردار اســت به طوری که هر روز مستاجران نســبت به روزهای گذشته نگرانی شان نسبت به افزایش بیشتر نرخ اجاره ها بیشتر می شود و این درحالی است که بســیاری از مالکان با تمدید اجباری قراردادهای اجاره اردیبهشت و خرداد سعی دارند نرخ‌های اجاره خود را نســبت به سال گذشته بیشتر کنند.
  بر اساس این گزارش هرســاله با نزدیک شدن به فصل تابســتان میزان مراجعات مردم به مشاوران املاک نسبت به ســایر ماه‌ها بیشــتر می شود اما متاسفانه در یکی دو ســال اخیر چهره نگران نا امید مستاجران نسبت به سال های گذشته بیشتر شده که این خود می تواند زنگ هشداری برای دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی به دلیل رشد جهشی قیمت‌ها باشد.
  همچنین گزارشات میدانی و بررسی‌ها از وضعیت بازار اجاره نشان می دهد که بازار اجاره در مقایسه با سایر بازارها با نوسانات بســیار زیاد روبرو شده و نرخ‌های اجــاره در برخی از مناطق با رشــد بیش از ۲۴ درصدی روبرو شده است.

  مشاوران املاک هم از گرانی اجاره ‌ها گله دارند

  در همین زمینه فرهادی یکی از مستاجران که در منطقه ۴تهران سکونت دارد با گله مندی بسیار زیاد از رشد بی حد و اندازه اجاره‌ ها گفت: در سال گذشته یک واحد ۶۰ متری را ۶۰ میلیون بیعانه و ماهانه ۳ میلیون تومان اجاره پرداخت می کردیم، اما امسال مالک اعلام کرده که این واحــد را ۸۰ میلیون تومان بیعانه و ماهانه ۴ میلیون تومان اجاره گذاشته است. او تصریح کرد: هر بنگاهی که می رویم واحدی با قیمت مناسب و یا معقول معرفی نمی کند به طوری که حتی برخی از مشاوران املاک خود از این آشفته بازار کلافه شده و از ناراحتی مســتاجران اذیت می شوند. این مستاجر با اشاره به اینکه دیگر نمی توانیم در این منطقه واحدی با قیمت مناســب و معقول پیدا کنیم گفت: امسال به دلیل رشــد بیش از اندازه نرخ‌های اجاره باید به محله‌های پاییــن تر برویم اما اگر با این روند اجاره‌ ها روبرو شــویم به طور قطع تا چند سال آینده مجبور هستیم در حاشیه شهرها سکونت کنیم.

  افزایش ۴۰درصدی نرخ های اجاره در مرکز تهران


  حسینی یکی دیگر از مستاجران که در مرکز شهر سکونت دارد با بیان اینکه قیمت‌های اجاره در مرکز شهر نسبت به ســایر مناطق بیش از ۴۰درصد رشد داشته است گفت: واقعا نمی دانیم از کجا باید هر ماه این مبالغ اجاره را تهیه کنیم. او ادامه داد: همسر من یک کارمند بازنشسته است و ماهی ۲ میلیون تومان حقوق میگیرد این در حالی است واحد ۴۰ متری که ما اجاره کرده ایم ۴۰ میلیون تومان رهن و ماهی باید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره دهیم. حسینی اظهار کرد: دولت هیچ برنامه ای برای کنترل بازار اجاره ندارد امیــدوارم تا آغاز فصل جابه‌جایی ها دولت یه فکری به حال مستاجران کند.

  برداشته شدن قیمت ها از سایت ها و تعدیل نرخ ها

  در همین رابطه مصطفی قلی خســروی رئیس اتحادیه مشــاوران املاک با بیان اینکه خوشبختانه میزان معاملات مسکن در مقایسه با ماه های گذشته افزایش یافته است گفت: بازار مسکن از ۴ مولفه بازار طلا، ارز، بورس و حامل های انــرژی تاثیر می گیرد بنابراین ایجاد نوسان در این بازارها خود تاثیر بسیاری زیادی در قیمت ها خواهد داشت. او ادامه داد: درج قیمت ها در سایت ها و اپلیکیشن‌ها خود نقش بســیار زیادی در افزایش نرخ اجاره‌ها خواهد داشت. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری با اشاره به اینکه با پیگیــری های صورت گرفتــه از طریق دادستانی مقرر شــد تمامی قیمت ها از روی سایت‌ها برداشته شــود افزود: نظارت بیشتر در این بخش و جلوگیری از درج قیمت ها خود به خود زمینه ساز ثبات قیمتی خواهد شد. خسروی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای کنترل قیمت در بازار مســکن نخریدن است گفت: دولت خود باید در این زمینه جهــت افزایش تولید واحدهای مسکونی همکاری های لازم را انجام دهد تا زمینه برای رونق تولید هم فراهم شود.

  تا پایان تابستان جهش قیمتی در اجاره ها نخواهیم داشت


  در ادامه حســام عقبائی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک اســتان تهران با بیان اینکه قیمت‌های اجاره در کلان شــهرها در مقایسه با شهرهای کوچک برابر با نــرخ تورم امســال افزایش می یابد گفت: در جلسه ای که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد دولت اعلام کرد که طرح ساخت مسکن اســتیجاری را در دســتور کار خود قرار داده است و امیدواریم امسال به مرحله اجرایی برسد.
  او ادامه داد: باید دولت هرچه سریع تر اقدامات لازم برای کنترل قیمت ها در دستور کار خود قرار دهد و با افزایش تولید بتواند بخشی از رشد قیمت ها را کنترل کند. عقبائی توضیح داد: تا پایان نیمه اول امسال رشد جهشــی در قیمت ها به ویژه در بازار اجاره بها پیش بینی نمی شــود و قیمت ها برابر با نرخ تورم افزایش می یابد. نایب رئیس اول اتحادیه مشــاوران املاک کشور تصریح کرد: نوســانات ایجاد شــده در بازار اقتصاد کشــور از جمله طلا،ارز، بورس باعث شده که قیمت‌ها در نرخ های مسکن هم تاثیر بگذارد بنابراین باید
  در این زمینه دولت برنامه های را در دستور کار خود قرار دهد.
  گفتنی اســت بازار اجاره ایــن روزها حال خوبی ندارد و همین موضوع باعث شــده کــه ۳۰ درصد از خانوارهای کشور که مستاجر هستند هر روز بیشتر از گذشته نگران تر شوند اما امیدواریم در این تابستان وزیر راه و شهرســازی به جای آنکه پیشــنهاد دهد مردم خانه نخرند یا اجاره نکنند که ارزان شود راهکار دیگری را برای بهبود وضعیت کنونی ارائه کند.