• ۲۲ تیر ۱۴۰۳
 • مواد اولیه موجود در گمرک ، کلید رشد تولید ملی

  مواد اولیه موجود در گمرک ، کلید رشد تولید ملی

  نائب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان ایران ضمن گلایه از روند ترخیص کالاها در گمرک، با اشاره به مشکلات این صنعت در زمینه تامین مواد اولیه بیان کرد که ارز بانک مرکزی را هم نمی‌خواهیم فقط اجازه دهند که مواد اولیه وارد شده و باقیمانده در گمرک به کشور وارد و به کالاهای با ارزش فروش بالا تبدیل شوند.

  علی رسول زاده، نائب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان، دیشب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، اظهار کرد : بیش از ۳۰ درصد شرکت‌های فعال در صنعت مبلمان، به دلیل نبود مواد اولیه مورد نیاز، در شش ماه گذشته زمین گیر شدند و بیشتر واحدهای تولیدی باقیمانده هم تنها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت خودشان مشغول به کار هستند که این یعنی اگر مواد اولیه مورد نیاز این صنعت فراهم شود می‌توانیم شاهد ۷۹% رشد تولید در این صنعت باشیم که علاوه بر تامین نیاز داخلی، می‌تواند یک بازار ارز آورنده بسیار مناسب هم باشد.

  رسول زاده با بیان رتبه صنعت “ام دی اف” و چوب ایران به عنوان دومین تامین کننده منطقه، بعد از ترکیه، از وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه خواست که به پتانسیل‌های صادرات این صنعت توجه و از آن حمایت کنند. وی تصریح کرد : صنعت مبلمان با کمبود چوب مواجه است و برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز دارد. رسول زاده تاکید کرد اگر اجازه دهند شش ماه مواد اولیه موجود در گمرک به دست تولیدکنندگان برسد، دیگر در صنعت چوب و مبلمان به حمایت‌های ارزی نیاز نخواهیم داشت. رسول زاده بیان کرد که میلیاردها  دلار مواد اولیه، کالا و سرمایه تولیدکنندگان در گمرکات خوابیده است و دولت با اینکه برای نگهداری آنها هزینه می‌کند اجازه نمی‌دهد که تولید کننده کالا را به کارخانه خود منتقل کند.

  ارز نمی خواهیم؛ مواد اولیه را ترخیص کنید

  نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در بخش دیگری از این برنامــه درباره پیشرفت صنعت مبلمان در کشور گفت: در گذشته وارد کننده مبلمان تا سقف ۵۰۰میلیـون دلار بودیم، اما اکنون ۷۰تـا ۸۰میلیـون دلار صادر می کنیم یعنی موفقیت بزرگی کسب کرده ایم و اگر اجازه بدهنـد تولید کنیم به راحتی به صادرات یک میلیارد دلار در سال می‌رسیم. البته فعالان صنعت مبل، ارز بانک مرکزی را نمی‌خواهند فقط اجازه دهند مواد اولیه وارد شده و باقیمانده در گمرک به داخل کشور وارد و بــه کالاهای با ارزش افزوده بالا تبدیل شود، در این صورت کافی است ۳۰ درصد آن را صادر و ارز مورد نیاز خود را تأمیـن کنیم.

  در تولید “ام دی اف” خام مزیتی نداریم

  رسـول زاده بـا بیـان اینکـه در ایـران تولیـد “ام دی اف” خام مزیتی ندارید و در منطقه خشک قرار گرفته‌ایم و جنگل‌های
  ایران محدود است، گفت: جنگل‌های کشـور از ۱۸ میلیـون هکتار در سال ۱۳۳۶ بــه ۱۲ میلیون هکتار رسیده است و
  برای هر متر مکعـب “ام دی اف”، ۱.۴ متر مکعب باید چوب با قطربیش از ۱۰ سانتی متر استفاده شود.
  بـر اساس آمار وزارت صمت، در سال بـه حدود ۲ میلیـون و ۳۰۰ هـزار متـر مکعب “ام دی اف” خام به عنوان مواد اولیه صنعت و برای تولید ارزش افزوده در صنعت چوبمان نیاز داریـم و بـرای تولیـد ایــن میــزان “ام دی اف” خــام بــه ۳ و نیــم میلیــون
  متــر مکعــب چــوب خــام نیــاز اســت. وی افــزود : بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس قانــون، تنفــس ۱۰ ســاله بــرای جنگل هــای کشـور در نظـر گرفته شـده اسـت و سـازمان حفــظ نباتــات ورود چــوب بــا پوســت را ممنــوع کــرده اســت، ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه ایــن میــزان چــوب خــام از کجــا تأمیــن شــود؟