• ۲۷ تیر ۱۴۰۳
  • بازار خودرو بعد از افزایش قیمت بنزین

    بازار خودرو بعد از افزایش قیمت بنزین

     فرزاد زاوه کارشناس حوزه خودرو درباره‌ی تاثیر افزایش نرخ بنزین بر قیمت‌ها در بازار خودرو گفت: در یک اقتصاد باز افراد با افزایش قیمت یکی از فراورده‌های سوختی مانند بنزین ، تمایل خود ر ا به استفاده از خودروهای کم مصرف‌تر سوق می‌دهند، اما در ایران با توجه به عدم وجود این گستردگی طیف خودروها و عدم واردات خودروهایی با مصرف کمتر رو  بیاورند. او خاطرنشان کرد: با توجه به بازار انحصاری خودرو در ایران این قضیه باعث تورم افسار گسیخته در بازار خودرو می‌شود که در پی سرکوب نرخ ارز اثر خود را چندین برابر نشان خواهد داد و اگر در کوتاه مدت شاهد این افزایش قیمت نباشیم به دلیل رکود به وجود آمده است ولی در بلند مدت و در سال آینده شاهد رشد فزاینده قیمت آن خواهیم بود. وی در همین مورد افزود: نزدیک به یک میلیون خودرو در حال حاضر از سال ۹۶ آماده تحویل است که به مرور برای کنترل قیمت‌های بازار عرضه خواهد شد.

    زاوه درباره‌ی چگونگی مهار تورم گفت: اگر دولت انضباط مالی پیدا کند و در کنار آن سیستم مالیاتی خود را سامان ببخشد امکان کنترل نرخ‌ها را به دست می‌آورد ولی کنترل بازار صرفا با عرضه‌ی خودروی بیشتر موقتا نرخ رشد تورم بازار را آهسته‌تر می‌کند و آن را از بازاری به بازار دیگر انتقال می‌دهد و تاثیری نخواهد داشت. او افزود در حال حاضر تنها راه مقابله با تورم سیاست‌های پولی است.

    وی درباره‌ی بازار خودروهای خارجی نیز اضافه کرد: با سیستم محدود کردن بازار واردات خودرو توسط دولت در حال حاضر بازار با کمبود عرضه مواجه است و همین قیمت‌ها را افزایش داده و این قیمت‌ها را در  سطح بالایی تثبیت شده‌اند و احتمال بالاتر رفتن قیمت نیز وجود دارد. و در آخر اضافه کرد با وضعیت کنونی دولت بعید میداند سال بعد  نیز تصمیمی برای آزادسازی واردات خودرو برای کاهش قیمت‌های آن وجود داشته باشد.