• ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
 • بازار سرمایه و جذب نقدینگی

  بازار سرمایه و جذب نقدینگی

  عده ای معتقدند حمایت دولت از بازار سرمایه و تقویت برخی نمادهای شاخص ساز صرفا برای فروش سهام صندوق‌های ETF و جذب نقدینگی برای آن است. آیا پس از عرضه سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری، حمایت دولت از بورس چگونه ادامه می‌یابد و آیا دولت برای تقویت سهم‌های غیرشاخص ساز بازار برنامه‌ای دارد؟

  حمایت از بازار سرمایه در دولت‌های گذشــته هم دنبال می شده است و در این دولت به عنوان یکی از بازارهای با ثبات اقتصادی از طریق تامین مالی برای تولید مورد توجه قرار گرفته است.

  حمایت از هر بازاری چه در بازار کالا، پولی و مالی و ســرمایه کارکردها و … آثار مختلفی از جمله جذب نقدینگی دارد بنابراین برنامه دولت حمایت، تقویت و تعمیق بازار سرمایه است. حمایت چند ساله دولت از بازار سرمایه نشان دهنده سیاست اصولی دولت در حمایت از بازار سرمایه بوده و در قالب ETF ها متوقف نمی ماند. صندوق‌های ETF یکی از ابزارهای مشارکت مردم با پول‌های اندک در بازار سرمایه هستند، اتفاقا ۲۰درصد تخفیف در ETF برای حمایت از مردم با پول‌های اندک در مشارکت بازار سرمایه است.
  لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی تایید شد.

  عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شــده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد. هادی طحان نظیف در چهل و ششمین گزارش خود با اشاره به بررسی «لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم» در جلسه فوق العاده شورای نگهبان گفت : در مصوبات دوفوریتی، شورای نگهبان زمان زیادی برای بررسی ندارد و باید ظرف مدت ۲۴ساعت اظهار نظر کند و به همین دلیل جلسه فوق العاده برگزار شد.

  وی افزود : هدف دولت از لایحه فوق این اســت که شــرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت، بتوانند ســرمایه‌های خرد تزریق شــده به بازار بورس را جذب کــرده و از این طریق فعالیت‌های خود را تقویت کنند و از طرف دیگر ســرمایه‌های مردم بدون نگرانی به سمت شرکت‌هایی هدایت شود که دارای فعالیت مفید اقتصادی هستند.

  عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد : براســاس این مصوبه اولاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس که دولتی بوده و یا به نحوی دولت نسبت به آنها کنترل دارد، موظف شده اند تأمین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با ســلب حق تقدم از ســهام داران و عرضه عمومی آن انجام دهند و ثانیاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس اعم دولتی و غیردولتی در صورتی که اقدام به افزایش سرمایه از طریق فوق کنند، مشمول مشوق‌های مالیاتی خواهند شد.

  طحان نظیف ادامه داد : در جلسه شورای نگهبان وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دو نفر از معاونین خود با تبیین اهداف و ابعاد مختلف این لایحه، به ابهامات و ســئوالات اعضای شورای نگهبان پاسخ دادند و بسیاری از ابهامات درخصوص مصوبه مرتفع شد. وی با بیان اینکه مقرر شد با عنایت به اولویت مسائل اقتصادی و معیشتی بیش از پیش از این دست جلسات داشته باشیم، گفت : شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت‌ها و مجالس از همکاری با آنها برای حل مسائل کشور دریغ نمی‌کند و از تعامل با نهادها استقبال می کند.

  عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد : پس از اســتماع نکات وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونین وی، جلسه با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ادامه داشت و بعد از بحث و بررسی های فقهی و حقوقی، این لایحه را مغایر شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد.

  عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: دستور بعدی نیز رسیدگی به «اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای (سهامی خاص») بود که بررسی آن هم به اتمام رسید.

  شرکت‌های سهامی عام پروژه ای، راهی برای تامین مالی

  رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره شــرکت‌های سهامی عام پروژه محور گفت تاسیس این شرکت ها در چارچوب تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به تصویب رسیده است و سهام دار عمده می توانند ۵۰ الی ۶۰ درصد از سرمایه خود را به بازار وارد کند.
  حسن قالیباف اصل افزود : مقرر شده تا تامین ســرمایه ها و سهام داران عمده پروژه های خود را در قالب یک شرکت سهامی عام در سازمان به ثبت برسانند.

  به گفته وی، پس از ثبت شرکت‌ها به عنوان سهامی عام، سهام دار عمده می‌تواند ۵۰ الی ۶۰ درصد از سرمایه خود را به بازار وارد کند و بلافاصله پس از پذیرش در فرابورس و بازگشایی نماد، معامله صورت می‌گیرد.
  قالیباف اصل اضافه کرد: تاسیس شرکت‌های ســهامی عام پروژه محور گام مهمی در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی محسوب می شود.

  وی خاطرنشان ساخت: نخستین درخواست را برای تاسیس این شرکت‌ها نیز به سازمان ارسال شده است. رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار از تشکیل کارگروه اندیشــه ورزی که مدتی است مورد تاکید سازمان بورس قرار گرفته به عنوان دستاورد جدید این سازمان یاد کرد تا بتوان از خردجمعی، استفاده ای بهینه داشت.

  وی در این ارتباط توضیح داد: کارگروه‌های اندیشه ورزی فضاهایی است که توسط فعالین بازار اداره می شوند. در واقع یک هسته اندیشه ورزی مرکزی شکل می گیرد و تحت آن هسته مرکزی، پنج هسته اندیشه ورزی دیده می شود که شامل هسته فناوری و آی تی، مدیریت بازار و ارزیابی ریسک، رسانه‌ها فضای مجازی و حقوقی، توسعه بازار بدهی و تامین مالی می‌شوند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اعضای کارگروه‌ها، در جلسات حضور دارند و در فضای مجازی به تبادل اندیشه می پردازند و تمامی فعالان بازار می توانند عضو این فضا شوند. به این ترتیب، پس از جمع بندی مباحث مطرح شده این موضوعات به کارگروه‌های اندیشه ورزی ارسال و با توجه به موضوع، جمع بندی انجام شده و در هسته مرکزی مطرح می شوند. نظرات نهایی هم در نهایت در دستور کار هیات مدیره، شورای عالی بورس و بعضا هیات وزیران مطرح شده و تصمیمات جدیدی برای بازار سرمایه اخذ می شود.