• ۲ مرداد ۱۴۰۳
 • آخرین وضعیت نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه

  آخرین وضعیت نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه

  آخرین وضعیت نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سال جاری نشان می‌دهد که ۲۲ شرکت در سطح یک و وضعیت مطلوب وقابل اطمینان قرار دارند.

  وضعیت توانگری مالی بیمه‌ها در واقع یکی از معیارهای مهم برای انتخاب شرکت بیمه‌گر است که همواره مورد توصیه بیمه مرکزی به مردم برای تعیین شرکت بیمه‌گر بوده است. توانگری مالی بیمه‌ها نشان می‌دهد که تا چه حد این شرکت می‌تواند در انجام تعهدات خود توانا باشد که در پنج سطح‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  سطح توانگری بیمه‌ها

  تازه‌ترین گزارش مربوط به سطح توانگری بیمه‌ها بر اساس اطلاعات رسمی بیمه مرکزی از این حکایت دارد که عمده شرکت‌ها در سطح یک قرار دارند که عبارتند از: “آسیا، البرز، دانا، پارسیان، ملت، سامان، نوین، پاسارگاد، کارآفرین، میهن، کوثر، ما، سرمد، تعاون، اتکای ایرانیان، حکمت صبا، تجارت نو، زندگی خاورمیانه، امید، ایران معین، آسماری و اتکایی امین “.

  قرار گرفتن شرکت بیمه در سطح یک نشان می‌دهد که در وضعیت مطلوبی قرار دارند و نسبت توانگری آنها برابر ۱۰۰ درصد و بیشتر است. این شرکت‌ها از توانایی کافی جهت انجام تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردارند.

  اما چند شرکت در سطح دو قرار دارند که “ایران، معلم، رازی، سینا، دی و آرمان” بیمه‌های این بخش هستند. نسبت توانگری مالی سطح دو بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است و مطابق شاخص‌های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکت‌های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند.

  این در حالی است که بیمه مرکزی از شرکت‌هایی که در سطح دو قرار دارند درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله و حسب مورد افزایش سرمایه را داشته که پس از بررسی و تایید برای اجرا به این شرکت‌ها ابلاغ می‌شود.